La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

Des de fa més de 10 anys, tant la Generalitat de Catalunya -a través del Programa escoles verdes- com diferents ajuntaments -a través d’Agendes 21 escolars o Programes d’educació ambiental- impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, tot promovent la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

Tots aquests programes tenen objectius coincidents. Per això, la Generalitat de Catalunya i un grup d’ajuntaments han acordat cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i la suma d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn d’aquesta col·laboració institucional.

En aquest marc neix, l’any 2009, la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat.

xesc

Finalitats del XESC

Establir mecanismes de coordinació i intercanvi que facilitin la col·laboració entre xarxes.
Fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l’Educació per a la Sostenibilitat en l’àmbit dels centres educatius.
Organitzar espais d’intercanvi d’experiències entre els centres educatius.
Col·laborar en la formació del professorat i facilitar recursos educatius.
Promoure la recerca i l’avaluació sobre el procés de l’Educació per a la Sostenibilitat i els seus resultats.
Potenciar la formació de xarxes locals, allà on no n’hi hagi, així com ajudar a consolidar aquelles que ja estan formades.
Establir lligams amb altres xarxes d’altres comunitats autònomes, europees o internacionals.

Si vols saber més sobre la XESC clica aquí