Què cal fer per formar part

Per tal de formar part de la XESC a Sant Joan Despí cal el següent:

  • Sol·licitar formalment l’ingrés a la Xarxa. Crear a cada centre un òrgan impulsor de la XESC. Tant l’ingrés a la XESC com l’òrgan impulsor han de comptar amb el suport de la majoria del claustre del centre. Aquest òrgan impulsor és el pas previ a la creació de la Comissió Ambiental de Centre.
  • Comprometre’s en un període de dos cursos a fer una Avaluació inicial del Centre a nivell ambiental.
  • Iniciar el procés per tal d’elaborar un Pla d’Acció Ambiental en el període abans assenyalat.
  • Participar activament a les trobades, reunions i actes de la XESC a Sant Joan Despí.

Una vegada finalitzat aquest procés l’Ajuntament de Sant Joan Despí certificarà la plena incorporació a la XES a Sant Joan Despí, atorgant al centre el distintiu oportú. Les escoles que no completin el procés podran participar de la xarxa però no disposaran de la certificació.

Si vols desacarregar el formulari d’adhesió fes clic aquí..